מצפן יהודי בעולם פוסט מודרניסטי

שיעור של הרב לביא אנגלמן

ינואר 2024

תקציר השיעור:

השיעור עם הרב לביא אנגלמן עוסק בנושא הערך העצמי בהיבט רוחני, ובקושי שנוצר כאשר בני אדם נפגשים עם רוחניות. לעיתים המפגש עם מושגים כגון “אינסופיות” או “נצח” גורם לאדם להרגיש קטן, חסר חשיבות ואף מיותר. זוהי בעיה נפוצה הפוגעת בדימוי העצמי ובערך שהאדם מייחס לעצמו, והיא מחייבת מענה. התופעה שתוארה קורית במגוון הקשרים. כאשר אדם נחשף ל”גדול” במובנים שונים – אם גדול במובן של כוחות על-טבעיים ורוחניות, גודל של יקום וטבע, או “גדול” במובנים של מערכות אנושיות מורכבות – קל להרגיש קטן, שולי וחסר ערך. חשיפה למורכבות ולגודל עלולה לגרום תחושת “ביטול” של האדם כלפי עצמו ולפגוע בערכו העצמי. על מנת להתמודד עם בעיה זו ולהחזיר לאדם את תחושת ערכו, מוצע לשים דגש רב יותר על ה”טוב” שבעולם ופחות על הליקויים. דרך התבוננות בטוב הסובב וההדהדתו, יוכל האדם להפנים שגם הוא טוב ובעל ערך. במקום לתת ביקורת שמדגישה חוסרים, כדאי לחזק את הטוב ואת נקודות החוזק שיתרמו לשיפור אמיתי. ההמלצה היא לאמץ גישה זו גם במערכות יחסים בין אנשים, ולעודד דיבור חיובי המדגיש ערכים. עמדה זו של ראיית הטוב והאור בכל דבר, עשויה לתרום רבות למודעות העצמית והכללית של בני האדם בחברה.

סיכום מורחב:

השיעור עם הרב לביא אנגלמן עוסק בנושא מרכזי וחשוב מאוד בחיי האדם – הערך העצמי שלו בהיבט רוחני. כשאדם בא במגע עם רעיונות הקשורים לרוחניות, כגון אמונה, קדושה, נצחיות וכדומה, לעיתים קרובות הוא חווה תחושה קשה ומאתגרת. תחושה של קוטנות, חוסר חשיבות ואף מיותרות לחלוטין. כאשר האדם עומד מול מושגים “עצומים” כמו נצח או אינסופיות, הוא נוטה להרגיש שהוא רק “נקודה קטנטונת” ללא משמעות בתוך מערכת גדולה הרבה יותר ממנו. האמונה בכוח עליון או רוחני כביר ונשגב מעל האדם מעוררת בו תחושת קטנות וחוסר אונים. תחושות אלו פוגעות בהערכה העצמית של האדם ובערך שהוא מייחס לעצמו. הן יכולות לגרור אחריהן חרדה, דיכאון ותסכול עמוקים. כאשר הערך העצמי יורד, קשה לאדם למצוא משמעות בחייו או לראות את עצמו כבעל תרומה לעולם. יתרה מכך, אנשים עם ערך עצמי נמוך עלולים “להיעלם” בתוך מערכות גדולות כמו מקום עבודה או מסגרת חברתית. הם חשים שהם חסרי חשיבות ושאין בכוחם להשפיע או לשנות. זהו מצב שיש לתת עליו את הדעת ולנסות לפתור אותו. התופעה של ירידה בערך עצמי לנוכח רעיונות “גדולים” מתרחשת בהקשרים שונים ומגוונים בחיי האדם. החשיפה יכולה להיות לכוחות רוחניים מופשטים כמו אמונה או קדושה, לטבע ויקום מרשימים בגודלם ובמורכבותם, או למערכות אנושיות מורכבות כמו מדינה או צבא. לדוגמה, כאשר אדם לומד על היקום העצום עם מיליארדי גלקסיות וכוכבים, הוא עלול להרגיש שהוא רק גרגיר חול קטן וחסר משמעות בתוך מערכת כה גדולה. חשיפה לטבע עשוי לעורר תחושה של היעדר שליטה וחוסר אונים – האדם קטן וחלש מול כוחות הטבע האדירים. גם כשמתבוננים במערכות חברתיות או ארגוניות מורכבות כמו ממשלה, צבא או חברה גדולה, קל מאוד לאדם להרגיש שהוא רק “בורג קטן” בתוך מכונה ענקית שהשפעתו זניחה. בפרט אם הוא נמצא בתפקידים זוטרים או בלתי נראים לעין. אך גם בתפקידים בכירים וחשובים יותר עדיין קיימת תחושה של היעדר שליטה אמיתית על המערכת. כלומר, בין אם מדובר בחשיפה לרעיונות מופשטים של אמונה ורוחניות ובין אם למערכות גדולות ומורכבות בעולם החומרי, האדם עלול לחוש “קטן מדי” ו”שולי מדי”. תחושות אלו, כפי שהוסבר, פוגעות בהערכה העצמית ובתחושת המסוגלות והמשמעות של הפרט. על מנת להתמודד עם בעיית הירידה בערך העצמי הנגרמת מחשיפה לרעיונות “גדולים”, המלצה מרכזית היא לשנות את אופי השיח ולשים דגש חזק יותר על ה”טוב” שבעולם. במקום להתמקד בגודל, במורכבות או בכוח שמעוררים תחושת קטנות, מומלץ להפנות את תשומת הלב לטוב ולאור שיש בכל דבר. כך, בהדרגה יוכל האדם לפתח הכרה פנימית שגם הוא חלק אינטגרלי מהטוב הזה. שינוי הפרספקטיבה מאפשר לאדם להבין שלמרות גודל היקום, כוחות הטבע או המערכות החברתיות, הרי שבליבם טמון טוב ויופי. ומכיוון שהוא עצמו חלק בלתי נפרד מאותן מערכות, הרי שגם בו טבוע אותו טוב פנימי. חשוב להדגיש: מדובר בשינוי עמדה ולא בהכחשת קיומם של ליקויים, בעיות או אף רוע בעולם. אלא בהעברת המוקד ממה שחסר למה שיש כבר, ובניית הזהות סביב החיובי. המלצה נוספת היא להימנע מביקורת שלילית המדגישה חסרונות וליקויים, ולחזק במקום זאת את הצדדים החיוביים. ביקורת, גם כשהיא נכונה, פוגעת בערך העצמי. לעומת זאת חיזוק נקודות החוזק והטוב הקיים, מוביל לצמיחה אמיתית. דוגמה נפוצה היא בתחום החינוך וההורות. הורים ומורים נוטים לציין בפני ילדים את מה שהם עדיין לא יודעים או לא מצליחים לעשות, מתוך אמונה שכך הם ישתפרו. אך למעשה, חיזוק הצלחותיהם ושבחים על התקדמותם מעניקים להם מוטיבציה חזקה יותר להמשיך ולהשתפר. עיקרון דומה נכון גם ביחסים בין בני זוג, חברים, במקומות עבודה ועוד. עידוד והעצמה הדדית תורמים הרבה יותר מאשר ביקורת שלילית. לסיכום, קיימת המלצה ברורה לאמץ שיח חיובי יותר הממוקד בטוב ובערכים. זוהי בחירה אישית שכל אחד יכול לאמץ, והיא משפיעה גם על הסביבה. כאשר אדם בוחר להתמקד בטוב ולהפיץ אותו הלאה, נוצר אפקט של “כדור שלג” חיובי שמוביל לשיפור הדדי. ישנה חשיבות רבה באימוץ גישה זו, משום שהיא עשויה לתרום רבות למודעות העצמית והכללית של בני האדם בחברה. דיבור על ערכים והדגשת הצדדים החיוביים מסייעים לבנות תחושה של מסוגלות ומשמעות. הם יוצרים תחושת מחוברות ותלות הדדית בין אנשים, וממתנים את תחושת ה”בדידות” והניכור שמאפיינת חברות מודרניות. כמו כן הם מובילים לפרגון הדדי, לתחושות חיוביות יותר, ולרצון לתרום לזולת ולחברה. כל אלה הם נדבכים חשובים בבניית חברה בריאה ומלוכדת יותר. אם כן, עידוד שיח חיובי הוא כלי פשוט אך רב עוצמה לשיפור פנימי ובין-אישי שיש לאמץ ברמה האישית והחברתית כאחד.

הציטוטים החזקים מהשיעור:

1 ]0:13:28[ “כשאדם מקבל משהו והוא עסוק במה שאין לו, את מה שאין לו הוא לא קיבל.” ]0:13:28[ ּ “ְּכֶׁשׁ ָָאָד ָ ם ְְמַקֵַּבּ ל ָּד ָּב ָ ר ָמ ָ ה, ְוְ הּוא ָע ּ ָ סּוק ַּבּ ֶּמה ֶׁשׁ ֵא ֵ ין לֹו, ֵא ֵ ת ֲא ֲ ֶׁשׁ ר ֵא ֵ ין לֹו הּוא ֹלא ִִקֵּבּ ל.”
.2 ]0:14:51[ “הדרך ליצור בתוכי כלי להכיל את הטוב בעולם זה הודיה.” ]0:14:51[ “ַהֶַּדֶּרֶ ְך ִל ִ יֹצֹר ְּבּ תֹוִכ ִ י ְּכ ִּל ִ י ְְל ָָהִכ ִ יל ֶאֶ ת ַהַ ּטֹוב ָּבּ עֹוָל ָ ם זֹו הֹו ָָדָי ָ ה.”
.3 ]0:15:35[ “כשאנחנו לא עוצרים את הטוב ולא נותנים לו להיכנס אל תוכנו, אז אנחנו עוברים לידו.” ]0:15:35[ ּ “ְּכֶׁשׁ ֲֲאַנְַח ְ נּו ֹלא עֹו ְְצִר ִ ים ֶאֶ ת ַהַ ּטֹוב ְוְ ֹלא נֹו ְְתִנִ ים לֹו ְְל ִִהָּכֵּנֵ ס ֶאֶ ל ּתֹוֵכ ֵ נּו, ָא ָ ז ֲֲאַנְַח ְ נּו עֹו ְְבִר ִ ים ְְלָי ָ דֹו.”
.4 ]0:18:54[ “אדם ששם לב לטוב, בעצם נותן כובד משקל באישיותו אל הטוב.” ]0:18:54[ ” ָָאָד ׂ ָ ם ֶׁשׁ ָּׂשם ֵל ֵ ב ַלַ ּטֹוב, ֱֶּבֱּאֶמֶ ת נֹוֵת ֵ ן ּכֹוַבַ ד ִִמְׁשָׁק ָ ל ְּבִּא ִ יִׁשׁ ּיּותֹו ֶאֶ ל ַהַ ּטֹוב.”
.5 ]0:19:19[ “כשאני מכבד מישהו, זו הכוונה לתת לו את כובד המשקל שלו, את הערך שלו.” ]0:19:19[ ּ “ְּכֶׁשׁ ֲֲאִנִ י ְְמַכֵַּבּ ד ִמ ִ יֶׁשׁ הּו, זֹו ַּהַַּכָּוָּנָ ה ָָלֵת ֵ ת לֹו ֶאֶ ת ּכֹוַבַ ד ַהִַּמְּׁשָׁק ָ ל ֶׁשׁ ּלֹו, ֶאֶ ת ָָהֶעֶֶרֶ ְך ֶׁשׁ ּלֹו.”
.6 ]0:24:28[ “יכול להיות שבארון אין, אבל באמת לא הקבלתי אפילו קובייה אחת.” ]0:24:28[ “ִִי ְְתָּכּ ן ֶׁשׁ ָּבֲּא ֲ רֹון ֵא ֵ ין, ֲֲאָב ָ ל ֱֶּבֱּאֶמֶ ת ֹלא ִק ִ ַּבּ ְְלִּתּ י ֲֲאִפ ִ ּלּו קּו ְְבָי ָ ה ַאַַחַ ת.”
.7 ]0:25:16[ “גדלתי בבית של הורים ניצולי שואה, שעברה להם שואה קשה.” ]0:25:16[ “ָּג ְ ַּדְַלִּתּ י ְּבֵּב ֵ ית ֶׁשׁ ל הֹוִר ִ ים ִנִ ּצֹוֵל ֵ י ׁשֹוָא ָ ה, ֶׁשׁ ָָע ְְבָר ָ ה ָָלֶהֶ ם ׁשֹוָא ָ ה ָָקָׁשׁ ה.”
.8 ]0:31:21[ “כשהילד עסוק במה שאין לו בארון, הוא זרק לרצפה את מה שכבר קיבל.” ]0:31:21[ ּ “ְּכֶׁשׁ ַהֶַּיֶּלֶ ד ָע ּ ָ סּוק ַּבּ ֶּמה ֶׁשׁ ֵא ֵ ין לֹו ָּבֲּא ֲ רֹון, הּוא ָָזַרַ ק ָָלְְר ְְצָפ ָ ה ֶאֶ ת ַמַ ה ֶּׁשׁ ְּכ ָּב ָ ר ִִקֵּבּ ל.”
.9 ]0:33:20[ “אנחנו חיים בשפע, אבל אנחנו לא פותחים את העיניים לזה.” ]0:33:20[ ” ֲֲאַנְַח ְ נּו ַחִַּיּ ים ְּבּ ָׂש ַׂפַ ע, ֲֲאָב ָ ל ֵא ֵ ין ֲֲאַנְַח ְ נּו ּפֹו ְְתִח ִ ים ֶאֶ ת ָָהֵע ֵ יַנִַי ִ ם ָָלֶזֶ ה.”
.10 ]0:39:16[ “השאלה על מה אני שם את הז’יטונים של העיסוק שלי – על הטוב או על החסר?” ]0:39:16[ ” ֵ ַהְַּׁשֵׁאָל ָ ה ַעַ ל ָמ ָ ה ֲֲאִנ ׂ ִ י ָׂשם ֶאֶ ת ַהַ ְּזִּי ִ טּוִנִ ים ֶׁשׁ ל ָָהִע ִ ּסּוק ֶׁשׁ ִּלּ י – ַעַ ל ַהַ ּטֹוב אֹו ַעַ ל ֶָהֶָחֵס ֵ ר?”
.11 ]0:41:47[ “האדם נברא כדי לקדם את העולם, וחלק מזה הוא שים לב למה צריך לקדם.” ]0:41:47[ ” ָָה ָָאָד ָ ם ִִנ ְְבָר ָ א ְּכ ֵּד ֵ י ְְלַקֵַּדּ ם ֶאֶ ת ָה ָ עֹוָל ָ ם, ְְו ֵֵחֶלֶ ק ִִמֶּזּ ה הּוא ִׂשׂ ים ֵל ֵ ב ַלַ ֶּּמה ָָצִר ִ יְך ְְלַקֵַּדּ ם.”
.12 ]0:42:12[ “האם אני פותח את הבוקר עם מודה או עם אוף?” ]0:42:12[ “ַהִַא ִ ם ֲֲאִנִ י ּפֹו ֵֵתַחַ ֶאֶ ת ַהַֹּבֶּקֶ ר ִע ִ ם מֹוֶדֶ ה אֹו ִע ִ ם אּוף?”
.13 ]0:43:57[ “העין שלנו משפריצה החוצה ומציירת מציאות.” ]0:43:57[ ” ָָהַעִַי ִ ן ֶׁשׁ ָּלּנּו ְְמַׁשֶּׁפֶּרֶֶצֶ ת ַהַ חּוָצ ָ ה ּו ְְמַצֶַּיֶּרֶ ת ְְמִצ ִ יאּות.”
.14 ]0:56:11[ “תיקון נעשה על ידי הרחבת הטוב, לא על ידי הדגשת החסר.” ]0:56:11[ “ִּתּ יקּון ֲַנֲַעֶׂשׂ ה ַעַ ל ְְיֵד ֵ י ְַהְַר ָָחַבַ ת ַהַ ּטֹוב, ֹלא ַעַ ל ְְיֵד ֵ י ָ ַהְַּדָּגַשַ ת ֶָהֶָחֵס ֵ ר.”
.15 ]1:01:48[ “אם התחלתי באני, הייתי אומר מי אני? כלום. אבל אם התחלתי במודה, אני אומר גם אני חלק מהטוב.” ]1:01:48[ “ִא ִ ם ִִה ְְת ְַחְַלִּתּ י ְָּבָּאִנִ י, ָָהִי ִ יִת ִ י אֹוֵמ ֵ ר ִמ ִ י ָָאִנ ּ ִ י? ְּכלּום. ֲֲאָב ָ ל ִא ִ ם ִִה ְְת ְַחְַלִּתּ י ְּבּ מֹוֶדֶ ה, ָָאִנִ י אֹוֵמ ֵ ר ַּגּ ם ָָאִנִ י ֵֵחֶלֶ ק ִמ ִ ן ַהַ ּטֹוב.”

תובנות מרכזיות מתוך השיעור:

1 “כשאני רואה את הטוב, כמה העולם עלה בטוב, אני גם הרע לטוב שבתוכי”
.2 “כשבן אדם קם בבוקר, הוא מרגיש את השמחה של החיים, את ההתחלה שלהם”
.3 “ככל שאנו נחשפים לגודל של העולם, של החיים, של אלוהים, הרבה פעמים שנחשף לגודל, אני מרגיש קטן”
.4 “אם אני תלמיד גרוע, בוא נעשה כלמוד”
.5 “כשאדם בא ואומר וואו תראה את הטוב שבזה ואת הטוב שבזה ואת הטוב שבזה מה עשיתי כשאני מדבר על הטוב? אני נתתי כבוד למה נמצא פה מסביב”
.6 “אם הייתי מתחיל באני, אתה כאן בבוקר רואה את כל היקום כאן, אתה אומר אני, מי אני? כלום”
.7 “אם הכל טוב אז גם אני טוב, אם אני טוב אז אני לא, יכול להיות שאני קטן אבל אני לא בטל”
.8 “כשאדם קם בבוקר, הוא חווה את החיים במלוא עוצמתם”
.9 “אנשים עם ערך עצמי נמוך עלולים “להיעלם” בתוך מערכות גדולות כמו מקום עבודה”
.10 “במקום לתת ביקורת שמדגישה חסרים, כדאי לחזק את הטוב ואת נקודות החוזק שיתרמו לשיפור אמיתי”
.11 “דיבור על ערכים והדגשת הצדדים החיוביים מסייעים לבנות תחושה של מסוגלות ומשמעות”

עצות מעשיות מהשיעור:

1 הקפד לומר “תודה” על הטוב בחיים כבר מהבוקר, זו נקודת הפתיחה ליום מוצלח
.2 כשאתה נתקל בקושי, נסה להתמקד בטוב והאור שכבר יש ופחות במה שחסר
.3 חפש דרכים לתת ביטוי ומקום לטוב הייחודי שיש בך, גם אם אתה חלק ממערכת גדולה
.4 במקום ביקורת, נסה לחזק ולעודד את הצדדים החיוביים בזולת
.5 אל תמהר לשפוט את האחר על פי חסרונותיו, אלא הסתכל על הטוב בו
.6 נסה לקיים שיחות חיוביות יותר עם בני משפחה, חברים ועמיתים
.7 תן כבוד והערכה לטוב שיש בעולם, כך תרגיש גאווה עצמית גדולה יותר

מנטרות לדיבור עצמי מתוך השיעור:

1 אני מאמין בטוב שבתוכי ומחויב לתת לו ביטוי
.2 תפקידי המיוחד והייחודי הוא להביא אור נוסף לעולם
.3 באפשרותי למצוא משמעות גם בתוך מערכת גדולה ובאתגרים קשים
.4 כל יום אני מצליח להתמקד בטוב, להכיר בו ולחזק את הסובבים
.5 אני מעריך את עצמי ואת התרומה הייחודית שלי לעולם

שאלות שהיו יכולות להשאל מהמאזינים לאחר ההאזנה לשיעור:

1 כיצד אפשר לתרגל באופן יומיומי את ה”עצירה” של הטוב הקיים וההכרה בו?
.2 מהי הדרך הטובה ביותר לפתח תחושת מסוגלות ומשמעות גם כאשר אנו חלק ממערכות גדולות שקשה להשפיע עליהן?
.3 מדוע אנו נוטים להתמקד כל כך בחסר ובביקורתיות, ואיך לשנות הרגל זה?
.4 כיצד נדע שיש לנו “תפקיד” או “תרומה” ייחודיים בעולם, ושלא “כל אחד יכול לעשות את זה”?
.5 מהן דרכים טובות ליישם את העיקרון של “עידוד הטוב” במערכות יחסים שונות )זוגיות, הורים-ילדים וכד'(?

משפטי עוצמה נוספים שהיו יכולים להאמר בשיעור:

1 “התמקדות יתר בחסר גורמת לנו לאבד את המתנה שכבר ניתנה לנו היום”
.2 “רק מי שרואה את הטוב הקיים, יכול להביא עוד טוב לעולם”
.3 “צא וחפש את האור שבכל אחד, ועזור לו להאיר”
.4 “בכל תפקיד, קטן כגדול, אפשר למצוא דרכים יצירתיות לתרום אור”
.5 “השינוי הגדול ביותר מתחיל בהכרה בטוב הקיים ובמה שכבר הושג”

פוסט הזמנה להאזנה לשיעור:

שלום חברים יקרים! ואני מזמין אתכם בזה להאזין לשיעור החדש שלי בנושא “הערך העצמי”. בשיעור זה אנסה לחדור לעומקה של סוגיית הערך העצמי מנקודת מבט רוחנית ויהודית. נדבר על מהו הערך העצמי האמיתי שלנו כבני אדם, ואיך אנחנו יכולים למצוא ולטפח אותו. השיעור יעסוק בשאלות כגון: – מהי תחושת הערך העצמי ומדוע היא כה חשובה? – מה קורה לערך העצמי שלנו כאשר אנו נחשפים לרוחניות ולאלוקות? – איך אנחנו יכולים למצוא את הערך העצמי הייחודי שלנו בתוך הבריאה כולה? – מהי דרך נכונה לטפח ולהעצים את הערך העצמי שלנו ושל אחרים? – מהם הקשרים בין ערך עצמי לבין מושגים כמו הודאה, הכרת טובה וכבוד? אשמח מאוד אם תצטרפו אליי למסע מרתק זה אל עומקה של הנפש האנושית. בואו נחקור יחד ונתבונן בשאלות הקיומיות הללו מתוך מבט רוחני ויהודי. בברכה ובציפייה לראותכם.

שאלות ותשובות שעלו בשיעור:

שאלה: מהו מקור הביטוי “מודה אני”?
תשובה: המקור הוא בספר עולת ראייה, פירוש הרב קוק על הסידור.

שאלה: מהי כוונת המילה “מודה” – תודה או הודאה?
תשובה: יש כאן כפל משמעות – גם תודה וגם הודאה על האמת.

שאלה: מה עושה אדם כשהוא אומר “מודה אני”?
תשובה: הוא פותח את היום בהכרת טובה והודאה על האמת שיש בעולם טוב רב.

שאלה: מדוע המילה “אני” באה רק אחרי “מודה”?
תשובה: כי קודם יש להכיר בטוב הכללי שבעולם, ורק אז להכיר בערך העצמי.

שאלה: איך מרגיש האדם כשהוא נחשף לגדלות העולם?
תשובה: הוא מרגיש קטן וחסר ערך לעומת הגדולה והאינסופיות.

שאלה: מה קורה כשאדם רואה את הטוב שבכל דבר?
תשובה: הוא מבין שגם הוא חלק מהטוב הזה ויש בו טוב ייחודי.

שאלה: איך מטפחים נכון את הערך העצמי?
תשובה: על ידי העצמת הטוב ולא על ידי הדגשת החסר.

שאלה: מה קורה כשאדם מתלונן תמיד על מה שחסר לו?
תשובה: הוא זורק לרצפה את הטוב שכבר יש לו.

שאלה: איך אפשר “לעצור” את הטוב ולתת לו מקום?
תשובה: על ידי שמחה, הודאה והכרת טובה על הקיים.

שאלה: מהי משמעות נתינת הכבוד לאדם?
תשובה: לתת לו את כובד המשקל והערך הייחודי שלו.

שאלה: איך העין “מציירת” את המציאות?
תשובה: היא משפריצה החוצה את מה שבפנים.

שאלה: מה הקשר בין ערך עצמי לבין הודאה?
תשובה: כשאני מודה על הטוב, אני מוצא את מקומי וערכי בתוכו.

פוסט קרוסלה לאינסטגרם:

פוסט אינסטגרם :1
לפני מספר שבועות העברתי שיעור מרתק בנושא הערך העצמי. התחלתי בהסבר על כך שהנושא הזה הוא למעשה סוגיה רוחנית ולא רק פסיכולוגית. כשאנחנו מנסים למצוא את הערך העצמי שלנו מול האינסוף והנצח, זה מעורר שאלות קיומיות הרבה יותר עמוקות מאשר רק שאלות של ביטחון עצמי. שיתפתי שכשהייתי צעיר ובאתי בפעם הראשונה להתמודד עם רוחניות וקדושה ביום הכיפורים, פתאום הרגשתי שאני כלום לעומת האינסוף. הרגשתי חסר ערך ומיותר, כמו גרגיר חול ביקום העצום. סיפרתי שחוויה זו של תחושת קטנות מול הגדולה היא מאוד נפוצה כשמתעמתים עם עולם רוחני. הסברתי שבעיניי, אחת הסיבות לכך היא שבעולם הדתי יש מושג שנקרא “ביטול”. הרעיון הוא שהאדם צריך להרגיש מבוטל וחסר ערך לעומת האינסוף. אבל הסברתי שלדעתי זו גישה מזיקה – היא מובילה אותנו לאבד את ערכנו כשאנחנו נכנסים לעולם רוחני. עברתי להסביר מהי לדעתי הגישה הנכונה יותר לערך עצמי בהקשר רוחני. התחלתי עם המשפט הראשון שאומר יהודי בבוקר – “מודה אני”. הסברתי ש”מודה” זה גם תודה וגם הודאה על האמת. כשאני אומר מודה אני, אני מודה על האמת שבעולם יש טוב רב. רק אחרי שאמרתי מודה והכרתי בטוב האוניברסלי, אז אומר אני. קודם כל אני מודה על הטוב הכללי, ורק אז אני יכול למצוא את המקום והערך של עצמי בתוך הטוב הזה. כשאני רואה שהעולם מלא טוב, אני מבין שגם אני חלק מהטוב הזה, וגם לי יש תפקיד ייחודי בתוכו. בהמשך הסברתי עוד רעיונות עמוקים שלמדתי מהרב קוק על איך לטפח נכון ערך עצמי ברוחניות – על ידי העצמה והרחבה של הטוב, ולא על ידי התמקדות בחסר. זו הייתה לי חוויה מאוד מעצימה ללמוד ולחקור יחד איתכם נושא כה חשוב ועמוק הנוגע לליבת הווייתנו כבני אדם. אשמח אם השיעור תרם גם לכם תובנות חדשות לגבי הערך העצמי שלכם.

פוסט אינסטגרם :2
לפני כמה שבועות שיתפתי כאן קטע מתוך שיעור שנתתי בנושא מרתק – הערך העצמי שלנו בהקשר רוחני. קיבלתי תגובות נפלאות מכם שהנושא מאוד דיבר אליכם, אז החלטתי לחלוק עוד קטעים מהשיעור שיכולים לעורר מחשבה. אחת הנקודות שהדגשתי היא שהדרך לטפח נכון ערך עצמי היא על ידי הרחבה והעצמה של הטוב, ולא על ידי התמקדות בחסר ובביקורת. חלקנו נוטים לחשוב ש”ביקורת בונה”, אבל בפועל זה פוגע והורס. הדרך האמיתית לגדול היא להאיר ולהדהד את הטוב. המחשתי זאת בדוגמה מהחיים: בן זוג שבא אליך ואומר “איזה כיף איתך, את נהדרת, אני לומד ממך כל כך הרבה”, יחזק אותך פי אלף ממי שבא ואומר “יש לך בעיה עם זה וזה, תתקני את עצמך”. גם בחינוך ילדים הבנו שצריך להאיר את החוזקות והיכולות, ולא להתמקד בחולשות. עוד הבאתי דוגמה של אדם שכל היום מתלונן – הוא זורק לרצפה את כל הטוב שיש לו. לעומת זאת, מי שלומד להודות ולהכיר טובה, יכול לקבל ולהכיל את הטוב. אשמח לשמוע אם הדברים דיברו אליכם ועוררו מחשבות. אולי הצלחתם כבר ליישם באופן כלשהו את הרעיון של העצמת הטוב? שתפו אותי בתגובות!

פוסטים לרשתות חברתיות:

פוסט פייסבוק :1
חברים יקרים, השבוע העברתי שיעור מקסים בנושא הערך העצמי האמיתי שלנו כבני אדם. דיברנו על איך למצוא ולטפח את הערך העצמי שלנו מול האינסוף והנצח. הבנו יחד שהדרך היא לא על ידי תחושת “ביטול”, אלא על ידי גילוי הטוב שבנו ובעולם. מזמין אתכם להאזין לשיעור וללמוד איתי יחד על נושא חשוב זה!

פוסט פייסבוק :2
חברים, אשתף אתכם בתובנה משמעותית שעלתה בשיעור האחרון שלי על ערך עצמי: אנחנו צריכים ללמוד להוקיר ולהעריך את הטוב שיש בנו ובעולם. רק כך נוכל לגלות את הערך האמיתי שלנו. הטוב קיים, צריך רק לפקוח עיניים ולראות אותו. מזמין אתכם לבוא ללמוד איתי עוד על הנושא החשוב הזה. שבת שלום!

שאלות מעוררות מחשבה עבור המאזינים מתוך השיעור:

1 מהם שלושת הדברים הכי חשובים שלמדתי מהשיעור הזה על ערך עצמי?
.2 היכן בחיי אני חש חוסר ערך עצמי, ומה אני יכול לעשות כדי לשנות זאת?
.3 אילו דרכים קונקרטיות אוכל לנקוט כדי להתחיל להכיר טובה יותר על הדברים שיש לי?
.4 מהם שני אנשים קרובים אליי שאוכל לנסות לחזק את תחושת הערך העצמי שלהם? איך אעשה זאת?
.5 איזה רעיון או תובנה מהשיעור אני יכול לנסות ליישם באופן מעשי בחיי בשבוע הקרוב?

תכנית אימון והתבוננות אישית לאור השיעור:

1 לכתוב 3 דברים שאני מודה עליהם היום – עשיתי/לא עשיתי
.2 לומר למישהו קרוב דבר אחד טוב עליו – עשיתי/לא עשיתי
.3 לנסח בקצרה מהו הערך הייחודי שלי – עשיתי/לא עשיתי
.4 לבחור תחום אחד בחיים שבו אני רוצה לטפח את הטוב – עשיתי/ לא עשיתי
.5 לקבוע 5 דקות ביום להכיר טובה – עשיתי/לא עשיתי
.6 לחשוב על אדם שפגע בי ולנסות לראות גם את הטוב שבו – עשיתי/ לא עשיתי
.7 לחלוק רעיון מהשיעור עם חבר – עשיתי/לא עשיתי
.8 לכתוב רשימה של 10 דברים טובים שיש לי בחיים – עשיתי/לא עשיתי
.9 לבקש משהו לחזק אותי בתחום החולשה שלי – עשיתי/לא עשיתי
.10 לומר לעצמי 3 מחמאות במראה – עשיתי/לא עשיתי
.11 לתת מחמאה כנה לאדם שאני מקנא בו – עשיתי/לא עשיתי
.12 לכתוב מה גורם לי להרגיש חסר ערך ולשנות זאת – עשיתי/לא עשיתי
.13 לבחור מילת עידוד אישית ולחזור עליה במשך היום – עשיתי/לא עשיתי
.14 לשבת 5 דקות בשקט עם עצמי ולהכיר טובה – עשיתי/לא עשיתי
.15 לכתוב מכתב תודה להורה או מורה – עשיתי/לא עשיתי
.16 לחשוב על מטרה חשובה ולתכנן צעד ראשון לקראתה – עשיתי/ לא עשיתי
.17 לדמיין שאני רואה את עצמי בעיניים של מישהו שאוהב אותי – עשיתי/לא עשיתי
.18 לבחור תחום לשיפור ולתכנן בו יעד ריאלי – עשיתי/לא עשיתי
.19 לכתוב מה תרומתי הייחודית לעולם – עשיתי/לא עשיתי
.20 לבקש ממישהו שיספר לי מה הכישרון הייחודי שלי – עשיתי/לא עשיתי