תאמין בעצמך

שיעור של הרב מאיר נאמן

ינואר 2024

תקציר השיעור:

בפתיחת השיעור מציג הרב מאיר נאמן שתי מציאויות – העולם הזה והעולם הבא, ומסביר את התפיסה שהעולם הזה הוא כמו פרוזדור והעולם הבא הוא הטרקלין. פרוזדור הוא מקום שעוברים בו כהכנה למקום הבא, בעוד הטרקלין הוא החדר המרכזי המיועד לשהייה. אדם שרוצה להישאר ולנוח בפרוזדור זו טעות, כי זהו מקום מעבר המיועד לתנועה מתמדת. אדם המבין נכון את תפקידו של העולם הזה כפרוזדור ומתייחס אליו כמקום שעשוי להתקדמות תמידית, יחווה את העולם הזה כמקום מאושר, ולא כמקום של סבל. העולם הזה עשוי בתכונה הדוחפת אותנו קדימה – פערים בין מציאות לרצוי, בין הגוף לנשמה, בין חומר לרוחניות, בין אנוכיות למוסריות, בין אינטלקט להרגשה. כל אלה יוצרים פערים, מתחים וסיבוכים שהם הזדמנויות לצמיחה. העולם הזה הוא גן עדן של התקדמות עבור מי שמבין את ייעודו כפרוזדור. לראיה, יעקב אבינו התחנן לנוח בשלווה לקראת סוף ימיו, והקב”ה אמר לו שאין מנוחה גם בגיל .108 פרוזדור אינו מקום מנוחה אלא הזדמנות להתקדם תמיד. האתגר הוא להבין שהעולם הזה הוא מאוד משמעותי וחשוב, אך ייעודו הוא להיות פרוזדור ולא טרקלין. מי שרואה את העולם כטרקלין ומנסה למצוא בו שלווה ומנוחה סופו להיאכזב. אבל מי שרואה בו פרוזדור של התקדמות ניצב בפני הזדמנויות אינסופיות לבנות את אישיותו ולהביא תועלת לעולם בדרכו אל השלמות. הוא אינו ממהר “לדלג” על העולם הזה בדרכו לעולם הבא, אלא חש את ערכו העצום של העולם הזה כמקום לעיבוד וטיפוח הנשמה. הרב מספר על ידיד דתל”ש )דתי לשעבר( שטען כי העולם הדתי מלא מתח רוחני בלתי אפשרי, ושם הכול משמעותי ואין דבר “סתם”. הרב מסכים שבתפיסה הרואה בעולם “פרוזדור” אכן אין דבר סתם וכל דבר הוא הזדמנות לצמיחה, וזו הסיבה שהעולם מתוק ומלא עניין. משתתף נוסף טוען שחייב להיות סבל כדי לצמוח אישיותית ולתקן את העולם. הרב חולק ואומר שלא חייב להיות סבל – הסיבוכים והאתגרים הם הזדמנויות להתפתחות ולא “סבל”. המפתח הוא שינוי התפיסה וההבנה שלא צריך ואפשר לתקן את העולם, אלא להשתמש בו כפרוזדור לצמיחה אינסופית. כך, רואים שמוטיב מרכזי שחוזר בשיעור הוא הצורך “לפענח” נכון את טבעו של העולם הזה כפרוזדור, ולהפנים שאין זה המקום לחפש שלווה ומנוחה אלא לבנות את אישיותנו דרך אתגרים המדרבנים התקדמות נצחית. זו תפיסה מאתגרת אך משחררת, המעניקה משמעות עצומה לכל רגע בחיים. עולם זה שהוא רצף של “צירי לידה” הופך לגן עדן עבור הבוחר לראות בו פרוזדור ולא סוף פסוק.

סיכום מורחב:

הרב מאיר נאמן פותח בהגדרה ברורה של שתי מציאויות – העולם הזה והעולם הבא. ישנו העולם שאנו חיים בו כעת, עם כל הגשמיות והחומריות שבו, וישנו עולם נוסף שכל אחד מאיתנו צפוי להגיע אליו בבוא העת. מהותו של עולם זה אינה ברורה לנו כל צרכה, אך בוודאי הוא שונה בתכלית מן המציאות שאנו מכירים כאן ועכשיו. את היחס בין שני העולמות ממחיש חז”ל באמצעות משל ידוע: “העולם הזה דומה לפרוזדור, והעולם הבא דומה לטרקלין”. פרוזדור, כידוע, הוא מעין מסדרון המהווה מעבר בין חלל אחד למשנהו. הפרוזדור עצמו אינו יעד, אלא אמצעי להגיע ליעד נשגב יותר. ואילו הטרקלין הוא החדר המרכזי בבית, מקום המפגש והשהייה הממושכת. כך גם העולם הזה לעומת העולם הבא – העולם הזה הוא מעין “פרוזדור קוסמי” המוביל אותנו ליעד הסופי, שהוא השהות הנצחית בעולם הבא. מכאן שהעולם הזה כשלעצמו אינו המטרה. הוא הדרך, התהליך, המסע אל המטרה. טעות יסודית היא לראות בעולם הזה מקום של מנוחה ויעד שאנו שואפים למצותו. עולם זה נועד לתנועה מתמדת, לזרימה בלתי פוסקת, ולעולם לא לעמידה בנקודה אחת. על כן, אדם המבקש להשתקע ולהתבסס בעולם הזה דומה למי שמנסה להתמקם בנוחות בפרוזדור של בית חולים – להביא לשם ספה נוחה, ארוחה שלמה עם משפחתו, אולי אף להתמקם ללינת לילה. הרי זה אבסורד, שהרי הפרוזדור אינו המחוז המיועד לכך אלא רק נתיב מעבר זמני בדרך ליעד אחר. מי שמבקש לחיות בפרוזדור חיים של קבע בוודאי ייתקל באכזבה ותסכול. אבל ברגע שמבינים כי הייעוד של העולם הזה הוא פרוזדור – מקום מעבר והכנה לעולם אחר – הכל משתנה. כעת ניתן “לפענח” את טבעו האמיתי של העולם ולהפיק ממנו תועלת עליונה. המתבונן כך בעולם יבין כי כל תכליתו לדחוף אותנו קדימה, לעודד התקדמות מתמדת. ממילא ייראה העולם כמקום מאושר ומוצלח, שעונה על התפקיד שיועד לו. הפרוזדור משמח כשיודעים להלך בו נכון ולהפיק ממנו את המיטב. וכאן אנו מגיעים לנקודה המפתחית: מהי אותה “הליכה נכונה” בעולם שהוא פרוזדור, המאפשרת לחוות אותו כמקור שמחה וסיפוק? התשובה של חז”ל היא – תנועה מתמדת. כלומר, ראיית העולם כהזדמנות לצמיחה והתעלות בלתי פוסקת. כאשר העולם נתפס רק כשלב ביניים, כהקדמה ליעד גבוה יותר, ממילא כל דבר בו הופך לאפשרות נוספת להחיל בנו שינוי טוב ומהותי. במקום לכעוס על אי-צדק כזה או אחר, אנו יכולים לשאול “מה הוא מבקש ללמדני?”, “כיצד הוא דוחף אותי קדימה?”. חז”ל הרבו להמחיש זאת במונחים עזים: “כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר – לא לפחד כלל”. כשם שמהלכים על גשר צר מבלי להיבהל או לטעות בצעדיהם, כך על האדם לצעוד בבטחון ב”גשר” של החיים בעולם הזה. שיבוש קל בהליכה עלול להוביל לנפילה חריפה, ולכן יש לשים לב היטב לאופן שבו פוסעים. אם ניזכר כל העת שהעולם הזה הוא “פרוזדור” שכל תפקידו להוביל אותנו הלאה, נוכל לצעוד בשמחה ובטחון. כל קושי ייראה אז כהזדמנות ייחודית להתעלות, וכל צעד כהצלחה עצומה בדרך אל השלמות. הפרוזדור יאיר פנים ואנו נחייך אל העתיד. הרב עומד על הצורך להדגיש כי העולם הזה הוא מקום חשוב ומשמעותי ביותר עבורנו, גם אם תפקידו שונה מכפי שאנו נוטים לצפות. אנו משתוקקים שהעולם יהיה כור מחצבים להנאותינו ולשגשוגנו האישי – מקום של שפע חומרי, הצלחה חברתית ומימוש עצמי. אולם חכמים מגדירים אותו כ”פרוזדור”, כלומר מקום מעבר זמני המיועד לתנועה מתמדת. שוני תפיסתי זה בין הציפייה האנושית הטבעית לבין תפקידו של העולם על פי התורה הוא מקור עמוק לתסכול האנושי. אנשים רבים כמהים למצוא בעולם הזה שלווה, ומשלא מוצאים זאת הם חשים נבגדים ומרירים. הם רוצים שהמציאות “תתאמץ” עבורם, תניב להם הצלחה, זוגיות ועושר ללא מאמץ מצידם. אך המציאות, כמובן, אינה יכולה לספק זאת מעצם טבעה כ”פרוזדור” הדורש תנועה מתמדת מצד האדם עצמו. ר’ קוק מדגיש כי הבנה נכונה של העולם כפרוזדור אינה מובילה לזלזול בו או המעטת ערכו, אלא להפך – היא מעצימה ומגדילה אותו. שהרי כעת אנו מבינים שהעולם הזה הוא זירת ההכנה האולטימטיבית לקראת המטרה הסופית של חיינו. אין מטרה נעלה וחשובה מלטפח בעולם הזה את אישיותנו, את מידותינו הטובות ואת קשרנו עם בוראנו. מטרות אלו הן עיקר תכלית בריאתנו, והעולם הזה נועד לאפשר את השגתן. לפיכך, מי שרואה בעולם הזה רק אמצעי זמני לקראת המטרה הסופית של חיי הנצח, הוא זה שיודע להעריך נכונה את ערכו של כל רגע בעולם הזה. שהרי כל רגע מזמן לנו הזדמנות נוספת “להתקדם במסלול” ולממש חלק נוסף מפוטנציאל הצמיחה הטמון בנו. מי שמבין זאת לא יבקש “לדלג” במהירות על העולם הזה, אלא להפיק ממנו את המיטב בכל רגע נתון. הבנה זו היא גם מפתח לאהבת הבריות וקבלת האחר בעולם הסוער והמורכב שלנו. ר’ קוק מוסיף ואומר ש”כדי לאהוב יפה את העולם הזה, צריך להשתגע מאוד באהבת עולם הבא”. כלומר, דווקא מי שעיניו נשואות לעולם הנצחי והמושלם הוא זה שיוכל למצוא בעולם הזה ערך, יופי וטוב לב לכל אדם. שהרי הוא מבין שכל רגע בעולם הזה, גם אם הוא קשה ומאכזב כשלעצמו, הוא הזדמנות נוספת ליישם ערכים של סליחה, רחמים ואמון. לעומת זאת, מי שרואה בעולם הזה מטרה בפני עצמה עלול בקלות להיתפס לתסכול וכעס על כך שבני האדם אינם מושלמים. אך מי שזוכר שהעולם הזה הוא פרוזדור מבין שתפקידו אינו להכיל שלמות, אלא לאפשר את בנייתה בעתיד. כך אנו למדים שדווקא מי ששם את מבטו בעולם הבא הוא זה שיוכל לחיות באהבה והערכה את הרגעים החולפים בעולם הזה. שהרי הוא יודע כי אלו הם הרגעים המכינים אותנו לקראת השלמות העתידה לבוא.

הציטוטים החזקים מהשיעור:

1 ]0:01:06 – 0:02:09[ “פוסט דור זה לא הגדרה שמכין למקום אחר…זה מקום שעשוי כדי שאתה תתקדם בו. זה העניין.”
.2 ]0:03:44 – 0:04:48[ “מאושר בעולם הזה שמח עד בלי דעת כי כל דבר זה הזדמנות…זה לא חי את העולם הזה כמו שהוא אלא בונה לך איזה בועה.”
.3 ]0:05:16 – 0:06:07[ “יש דברים הזמניים שאנחנו אוכלים, רוכשים, מתלבשים…ויש דברים נצחיים האמונות שלנו, הערכים שלנו, האישיות שלנו.”
.4 ]0:13:28 – 0:13:56[ “תמיד יהיו פערים בין הנשמה, האישיות שלה לבין הגוף שלך מי אתה לבין מה שיש לך תמיד יהיו לך פערים.”
.5 ]0:14:31 – 0:15:18[ “כל הספר הזה, מה זה ספר הזדמנשן? ספר הדרכה, איך להיות אדם גדול, איך לעבור מאדם קטן לאדם גדול?”
.6 ]0:24:48 – 0:25:18[ “בשלב הראשון אתה פורש בעולם הזה אתגרי, ניסיונות… אחרי שאתה תואם את התיאור של ההתקדמות, אז הרחמן מר-עולם הזה כבר מתחיל להעיר לך פנים.”
.7 ]0:30:14 – 0:30:36[ “הפוך. הוא מאוד מאוד משמעותי. אתה יודע למה? כי כל דבר הוא משמעותי בעולם הזה אצל אדם כזה. כי כל דבר הוא הזדמנות, כי כל דבר הוא סיבה להתקדם.”
.8 ]0:32:28 – 0:32:52[ “החסיד שהוא כל הזמן צופה לעולם הבא הוא אוהב את העולם הזה כי זה המקום שמכין אותו לעולם הבא הוא אוהב את העולם הזה.”
.9 ]0:39:20 – 0:39:42[ “פה זה חדר המתנה לעולם הבא פה זה פרוזדור פרוזדור זה לא מקום שאתה צריך לברוח ממנו זה מקום שאתה צריך להציל אותו כדי להתקדם.”
.10 ]0:45:39 – 0:45:39[ “למה שולטים על הדברים בקלות? ולא הולכים דברים בקלות. אנחנו עם נפלא, אנחנו הולך פה.”
.11 ]0:46:50 – 0:47:21[ “את לא היית פה כשדיברנו. חייב להיות שם בסבל…סבל נגרם כשאתה חווה חוויה לא בעצם על ציביות שלך. אתה מבין? על ציביות הכל אתה לא סבל.”
.12 ]0:56:10 – 0:57:23[ “אם העולם הזה הוא מאכזב, זה נורא. אם כדי ללכת לעולם הזה הוא מאושר צריך לדלג על העולם הזה, זה גם נורא…הפוך, אני אומר, עושר, לא סבב.”
.13 ]1:15:40 – 1:16:14[ כדי לאהוב יפה את העולם הזה, צריך להשתגע מאוד באהבת עולם הבא. וזה משפט. צריך להסניף את המשפט הזה.”
.14 ]1:43:31 – 1:44:28[ “כבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת אדם…ולמצוא בעולם הזה כי אם היום חיי האדם בעולם הזה? אומרו שסמר ושלב ממש בעולם הזה האמש נותן להם 70 שנה.”
.15 ]1:56:47 – 1:57:39[ “למה שדברים לא הסתדרו לנו? נכון…למה לא מוצאים זוגיות פשוטה, אהבה פשוטה, מערכות יחסי? למה אנשים מרגישים שאני נושך אותם כשאני נושך או לא נושך?”

תובנות מרכזיות מתוך השיעור:

“העולם הזה דומה לפרוזדור והעולם הבא דומה לטרקלין” “זה מקום שעשוי כדי שאתה תתקדם בו. זה העניין” “מאושר בעולם הזה שמח עד בלי דעת כי כל דבר זה הזדמנות” “תמיד יהיו פערים בין הנשמה, האישיות שלה לבין הגוף שלך” “ספר הדרכה, איך להיות אדם גדול, איך לעבור מאדם קטן לאדם גדול” “כל דבר הוא משמעותי בעולם הזה אצל אדם כזה. כי כל דבר הוא הזדמנות” “החסיד שהוא כל הזמן צופה לעולם הבא הוא אוהב את העולם הזה” “זה מקום שאתה צריך להציל אותו כדי להתקדם” “למה שולטים על הדברים בקלות? ולא הולכים דברים בקלות” “הפוך, אני אומר, עושר, לא סבב”

עצות מעשיות מהשיעור:

1 ראה את העולם הזה כפרוזדור – מקום מעבר להתקדמות, ולא מקום לשהייה ומנוחה
.2 הבן שכל קושי ואתגר הם הזדמנויות גדולות לצמיחה והתפתחות
.3 פערים הם ברכה – הם מאפשרים תנועה מתמדת קדימה
.4 ראה בכל יום הזדמנות לרכוש דברים נצחיים – ערכים, אמונות, מידות טובות
.5 אל תברח מקשיים – פגוש אותם בשמחה כהזדמנות לצמוח
.6 למד לאהוב את הדרך ולא רק את המטרה
.7 זכור שהעולם הזה הוא המקום הכי טוב לבנות בו אישיות גדולה

מנטרות לדיבור עצמי מתוך השיעור:

1 אני רואה בכל יום הזדמנות להתקדם ולצמוח
.2 הקשיים מחזקים אותי ודוחפים אותי קדימה
.3 אני שמח להיות במסע של צמיחה מתמדת
.4 פערים מזמינים אותי למלא אותם ולהגשים את הפוטנציאל שלי
.5 העולם הזה הוא הגן עדן שלי – מקום להגשמת חלומותיי

שאלות שהיו יכולות להשאל מהמאזינים לאחר ההאזנה לשיעור:

1 מדוע קשיים ואתגרים הם מתנה לאדם ולא קללה?
.2 איך מגיעים למצב שתמיד רואים בעולם הזה הזדמנות ולא קושי?
.3 מה יכול לעזור לאדם לראות את העולם הזה כפרוזדור ולא כיעד סופי?
.4 כיצד פערים וחוסר איזון יכולים להוות כוח מניע?
.5 מה ההבדל בין התקדמות הנובעת ממקום של ייאוש להתקדמות הנובעת ממקום של תקווה?

משפטי עוצמה נוספים שהיו יכולים להאמר בשיעור:

“בכל אבן נעוצה יהלום, צריך רק לדעת איך לחתוך אותה”
“בין כל שני צעדים מצפה לך הפלא”
“כל קושי הוא סולם מוסווה להצלחתך”
“תהומות נפערים לרגליך כדי שתוכל לעוף”
“כאב הוא רק תזכורת שאתה עדיין חי”
“החושך מכין את הבמה לאור הגדול”
“סביב כל פינה מחכה לך הפתעה”

פוסט הזמנה להאזנה לשיעור:

שלום רב לכולם, אני הרב מאיר נאמן ואני מזמין אתכם להאזין לשיעור החדש שלי בנושא “העולם הזה דומה לפרוזדור”. בשיעור ננסה להבין יחד מהי המשמעות העמוקה של העולם הזה כפרוזדור ושל העולם הבא כטרקלין. נברר מהם תפקידיו של כל עולם ומה הקשר ביניהם. כמו כן נדון בשאלה החשובה: מהו היחס הנכון לחיים כאן בעולם הזה? אשמח אם תצטרפו, השיעור פתוח לכולם! יהיה מעניין ומעשיר. שלכם, הרב מאיר נאמן

שאלות ותשובות שעלו בשיעור:

שאלה: מהו תפקידו של העולם הזה?
תשובה: העולם הזה הוא כמו פרוזדור, מקום מעבר שעשוי להתקדמות.

שאלה: מהו תפקיד העולם הבא?
תשובה: העולם הבא הוא כמו טרקלין, מקום המנוחה והיעד.

שאלה: מה מאפיין את החוויה בעולם הזה?
תשובה: תחושת חוסר שלמות וצורך מתמיד בהתקדמות.

שאלה: מדוע יש כל כך הרבה אכזבות וסבל בעולם הזה?
תשובה: כי מנסים למצוא בו מקום מנוחה במקום להתקדם.

שאלה: איך מגיעים לאושר בעולם הזה?
תשובה: על ידי הבנה שזו הדרך לעולם הבא ותנועה מתמדת קדימה

שאלה: מדוע יש כל כך הרבה פערים וקונפליקטים בחיים?
תשובה: הפערים הם מנוע הצמיחה שלנו.

שאלות מעוררות מחשבה עבור המאזינים מתוך השיעור:

– מדוע אנחנו מתקשים כל כך לראות בקשיים הזדמנות ולא קללה?
– מהי דרך נכונה יותר לחיות בהרמוניה עם המציאות הסובבת?
– איך ניתן לפתח יחס בוגר ואחראי יותר לחיים?
– כיצד נוכל להפיק את המיטב מהאתגרים שהחיים מציבים לנו?
– מה עלינו לשנות בתפיסת עולמנו כדי להגיע לאושר?

תכנית אימון והתבוננות אישית לאור השיעור:

1 לקרוא את הפרק בפירושי אבות על “העולם הזה דומה לפרוזדור” – בוצע/לא בוצע
.2 לכתוב 3 דוגמאות אישיות לקשיים שחוויתי כהזדמנויות צמיחה – בוצע/לא בוצע
.3 לנתח מצב אתגרי נוכחי בחיי דרך הפריזמה של “פרוזדור וטרקלין” – בוצע/לא בוצע
.4 לשאול חבר קרוב מה דעתו על הרעיון ש”קושי הוא ברכה” – בוצע/ לא בוצע
.5 לקרוא מאמר נוסף על יחס נכון לקשיי החיים – בוצע/לא בוצע
.6 לכתוב ביומן 3 דברים שאני מודה להם על אף הקושי – בוצע/לא בוצע
.7 לפנות לאדם קרוב ולשתף אותו בתובנה חדשה שלמדתי – בוצע/ לא בוצע
.8 לבחור מטרה אישית ולחלק אותה ל5- שלבי ביניים – בוצע/לא בוצע
.9 לאמץ הרגל יומי חדש התומך בתפיסה החיובית – בוצע/לא בוצע
.10 לכתוב נאום אישי “דרך הפרוזדור אל הטרקלין שלי” – בוצע/לא בוצע
.11 לספר למישהו על התובנה החדשה והשפעתה עליי – בוצע/לא בוצע
.12 לשרטט ציר זמן של התקדמות אישית ב5 השנים האחרונות – בוצע/לא בוצע
.13 לאתר מכשול נוכחי ולראות בו מנוף לצמיחה – בוצע/לא בוצע
.14 להציב יעד שאתגר אותי ודרש ממני לצמוח – בוצע/לא בוצע
.15 לנסח מחדש 3 אמונות ליבה בהתאם לתפיסה החדשה – בוצע/ לא בוצע
.16 לערוך רשימה של 10 דברים שאני כן שולט עליהם בחיי – בוצע/ לא בוצע
.17 לזהות הזדמנות מתוך אכזבה אחרונה – בוצע/לא בוצע
.18 לבקש משוב בונה מאדם קרוב על תחום לשיפור – בוצע/לא בוצע
.19 להודות בפני אדם על טעות ולבקש סליחה או ייעוץ – בוצע/לא בוצע
.20 ללמוד נושא חדש שמצריך ממני צמיחה אישית – בוצע/לא בוצע

פוסט קרוסלה לאינסטגרם:

פוסט אינסטגרם :1
לפני כמה ימים העברתי שיעור מרתק בנושא “העולם הזה כפרוזדור”. ניסיתי לפענח את המשמעות העמוקה מאחורי המשל התלמודי הידוע המגדיר את העולם הזה כ”פרוזדור” ואת העולם הבא כ”טרקלין”. מה פירוש הדבר שהעולם הזה הוא פרוזדור? ביארתי כי פרוזדור הוא מעין מסדרון, נתיב מעבר בין נקודה לנקודה. זהו מקום זמני שעוברים בו בדרך ליעד אחר – אך אינו מיועד כשלעצמו לשהייה ממושכת וודאי שלא למנוחה והתבססות קבועה. המשמעות היא שהעולם הזה אינו המטרה והיעד, אלא רק הדרך, האמצעי והתהליך המובילים אותנו ליעד גבוה יותר. טעות יסודית היא לראות בחיים בעולם הזה מטרה בפני עצמה, ולנסות לבסס בו קיום של קבע ומנוחה. העולם הזה דוחף אותנו מטבעו לתנועה מתמדת ושינוי בלתי פוסק. מה המשמעות המעשית מכך? הסברתי כי מי שמפנים שהעולם נועד להיות “פרוזדור” ולא “סוף פסוק”, חווה את המציאות בצורה שונה לחלוטין. הוא רואה בכל קושי ואכזבה הזדמנות נוספת לצמוח ולהשתנות. שהרי מטרת החיים אינה למצוא כאן שלווה, אלא להשתמש באתגרים כדי לפתח את אישיותנו. ציינתי כדוגמא את סיפורו של יעקב אבינו, שביקש בשלהי חייו לשבת במנוחה לאחר מסע ארוך ומפרך – אך הקב”ה סירב ואמר שגם בגיל 108 אין מקום למנוחה בעולם הזה. מכאן שכל רגע בחיינו כאן נועד להתקדמות מתמדת לקראת השלמות. בשיעור המשכתי להרחיב ולהסביר כיצד ניגשים נכון לחיים כאשר מבינים שהם “פרוזדור” ולא “טרקלין”. אשמח אם תצפו בהרצאה המלאה ותחלקו את תובנותיכם איתי!

פוסט אינסטגרם :2
אחת הנקודות המרכזיות שהדגשתי בשיעור האחרון על “העולם כפרוזדור” היא שהבנה נכונה זו אינה מביאה – כפי שמתבקש – לזלזל בערכו של העולם הזה או להמעיט בחשיבותו. אדרבה, דווקא מתוך ההכרה בייעודו כ”פרוזדור” אנו מגלים את משמעותו האמיתית והנצחית. הסברתי שהראייה התורנית רואה בעולמנו הגשמי זירה בעלת פוטנציאל עצום לצמיחה רוחנית. העולם הזה הוא “ההיכל” שבו אנו יכולים “ללבלב את הניצוץ” ולטפח את נשמתנו. אין לנו אפשרות לעשות זאת בשום מקום אחר. רק כאן ועכשיו, באמצעות מפגש עם אתגרי המציאות, אנו יכולים לשכלל את מידותינו, לבנות את אישיותנו ולקדם את העולם כולו. לפיכך, הפרשנות הנכונה והמשחררת היא שהעולם הזה הוא זירת אימונים אידיאלית לקראת המטרה הסופית של חיינו. ומטרה זו אינה הצלחה חומרית או תהילה אנושית, אלא מיצוי הפוטנציאל הרוחני הטמון בנו מעבר לגוף ולחומר. ככל שנממש פוטנציאל זה באמצעות “אימונים” בעולם הזה, כך נזכה להגיע למדרגות גבוהות יותר של התעלות וקרבת אלוקים בעולם הנצח.

פוסטים לרשתות חברתיות:

פוסט פייסבוק :1
חברים יקרים, הנה עוד תובנה מרעננת מהשיעור האחרון שלי על “העולם כפרוזדור”: תהיתם פעם למה כל כך קשה למצוא שלווה וסיפוק אמיתיים בעולמנו? למה הכול כל כך מסובך ולא הולך חלק? התשובה היא – כי זה כלל לא התפקיד של העולם הזה! חז”ל הגדירו אותו כ”פרוזדור”, מקום מעבר שתכליתו לדחוף אותנו קדימה תמיד. מקום המנוחה האמיתי הוא רק בעולם הבא! כשמפנימים זאת, כל קושי הופך להזדמנות לצמוח. הבנתם? שיהיה לכם שבוע מבורך!

פוסט פייסבוק :2
ידידיי, רוצים הבנה עמוקה יותר של המושג “העולם כפרוזדור”? הקשיבו לנקודה זו: כשאומרים שהעולם הזה הוא “פרוזדור”, הכוונה היא שהוא דרך ההכנה לדבר האמיתי והנצחי שיבוא אחריו. כשם שהפרוזדור מוביל לחדר המרכזי של הבית, כך חיינו כאן הם המבוא לגאולה השלמה. אם נבין שתפקיד החיים הוא להכיננו ליעד נעלה יותר, נוכל לחיות כל רגע בשמחה והערכה. הכול הזדמנות לתרגל ולשכלל! חשבו על זה… ושבוע טוב!