פרשת השבוע

שיעור של הרב עובדיה פרנק

ינואר 2024

תקציר השיעור:

בשיעור של הרב עובדיה פרנק על פרשת השבוע מתמקדת במפגש המחודש בין יוסף לבין אחיו לאחר שנים רבות בהן יוסף שהה במצרים. הפרשה מתארת את תגובת האחים כאשר הם מגלים שיוסף, אותו אח שמכרו לעבדות, הוא כעת המשנה למלך במצרים. הפרשה נפתחת בכך שיהודה ניגש אל יוסף ומתחנן בפניו שישחרר את בנימין ויאפשר לו ולאחים לשוב אל אביהם יעקב. יוסף אינו יכול עוד להתאפק ומזמן את כולם החוצה מהחדר, פורץ בבכי גדול ומתגלה לאחיו. הוא אומר להם “אני יוסף, העוד אבי חי?”. האחים נבהלים ואינם יכולים לענות לו. יוסף מרגיע את אחיו ואומר להם שהם אמנם חשבו עליו רעה ומכרו אותו, אך אלוהים חשב זאת לטובה והביא אותו למצרים כדי להציל אותם ואת כל משפחתם מרעב. הוא אינו מתכוון לנקום בהם ורק מבקש שיביאו גם את אביהם יעקב למצרים. יוסף נותן לאחים עגלות, בגדים, כסף ואוכל לקחת לאביהם. הוא מורה להם לומר ליעקב שהוא עדיין חי וכעת משנה למלך במצרים. האחים יוצאים לדרך חזרה לכנען ומבשרים ליעקב שיוסף עדיין חי. יעקב מסרב להאמין להם בהתחלה אך לבסוף משתכנע ויוצא לדרך עם כל משפחתו לרדת מצרימה. לפני שהם מגיעים למצרים, יוסף שולח את יהודה לפני המשפחה כדי להכין את הדרך. כשיעקב פוגש את יוסף הם מתחבקים ובוכים, ויעקב אומר “עתה אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי”. כלומר, ראיית בנו האהוב בחיים סיפקה לו את כל משאלותיו הנותרות. יוסף מביא את יעקב לפני פרעה ויעקב מברך אותו. פרעה שואל את יעקב כמה שנים הוא חי, ויעקב עונה ששנותיו היו מעטות ורעות בהשוואה לאבותיו. התשובה הזו גורמת ליעקב לאבד חלק ניכר משנותיו. חז”ל מבקרים אותו על כך שתיאר את חייו הקשים ללא התייחסות לצדדים הטובים. אך מצד שני, הרב קוק מסביר שיעקב לא התכוון שחייו היו קצרים ורעים, אלא שהם עדיין לא השיגו את מלוא ייעודם בהשוואה לאבותיו, ושעם ישראל עוד בדרך ארוכה להשלמת ייעודו. השיעור העיקרי מהפרשה הוא היכולת שיש לנו להפוך מצבים שליליים שקרו לטובה במבט לאחור, וכפי שאומר יוסף “אלוהים חשבה לטובה”. על אף החטא והטעות שעשו האחים, התוצאה הסופית אפשרה הצלת עם שלם. ישנה בחירה להסתכל על האירועים שהתרחשו במבט רחב ועמוק יותר, תוך הבנה שהכל נועד לטובת ההשגחה העליונה.

סיכום מורחב:

פרשת השבוע מתמקדת במפגש המתוח והמרגש שמתרחש בין יוסף לבין אחיו, לאחר שנים ארוכות שבהן יוסף שהה במצרים לבדו בעוד משפחתו סבורה שהוא מת. הפרשה פותחת בתחנונים של יהודה בפני אותו שר מצרי גבוה, שהם אינם מודעים לזהותו האמיתית כיוסף אחיהם, שישחרר להם את בנימין ויתיר להם לחזור לאביהם יעקב בשלום. יהודה מציג בפניו טיעון נוגע ללב – הוא מזכיר שבעבר הם סיפרו לו שיש להם אב זקן שכבר איבד בעבר את בנו האהוב יוסף, ועתה אם בנימין לא ישוב הביתה זה יגרום למותו של האב מצער. יוסף, שעד כה נהג באחיו בקשיחות מסוימת ואף הטיל עליהם עונשים, אינו מצליח יותר להתאפק נוכח דבריו הנוגעים ללב של יהודה. הכאב והגעגוע שלו למשפחתו שהוא מנותק מהם כבר כמה עשורים מציפים אותו, והוא מורה לכל הנוכחים לצאת החוצה כדי שיוכל להתפרץ בבכי נסער ללא עדים. ואז, כשהוא לבד עם אחיו, הוא מתגלה אליהם ואומר בהתרגשות עצומה – “אני יוסף, העוד אבי חי?”. תגובת האחים לגילוי המפתיע הזה היא תדהמה מוחלטת ואימה. הם פשוט אינם מסוגלים להשיב לו ונותרים ניצבים ללא אומר ודברים מפחד ומבוכה. הרי הם זוכרים היטב כיצד בזמנו מכרו את יוסף הנער לעבדות במצרים, וכעת כשהתהפכו היוצרות ויוסף הוא זה שניצב מולם כשליט מצרים בעל כוח עצום, הם בוודאי מצפים שתבוא עליהם העונש הקשה ביותר על מעשיהם הנוראים. אך יוסף, ברוחב ליבו וגדלות נפשו, בוחר בדרך אחרת לגמרי. הוא מרגיע אותם ואומר שהוא אינו שומר עליהם טינה ואין בדעתו לנקום בהם. אדרבה, הוא אומר שמה שקרה נועד לטובה על ידי השגחה אלוהית, שהביאה אותו למצרים כדי שיוכל להציל אותם ואת כל בני משפחת יעקב ממוות ברעב. לאחר הגילוי המרגש, יוסף נותן לאחיו הוראות ברורות לחזור מיד לארץ כנען ולהביא משם גם את אביו יעקב וכל המשפחה אליו למצרים. הוא מצייד אותם בעגלות רבות ובצידה למסע, וגם נותן לכל אחד מהם חליפות בגדים וכסף. את בנימין הוא מפנק במיוחד עם 300 כסף וחמישה חליפות שמלות. בנוסף הוא שולח עבור אביו 10 חמורים נושאי מתנות ואוכל. כשהאחים חוזרים הביתה ומספרים ליעקב המבוהל שיוסף עדיין חי, הוא מתקשה להאמין להם לאחר כל השנים בהן חשב שמת. אולם לבסוף, כשהם מציגים בפניו את העגלות והמתנות ששלח יוסף, וגם מספרים שיוסף כעת משנה למלך מצרים, רוחו של יעקב מתעוררת והוא מסכים לצאת יחד איתם למצרים. קודם שמגיעה המשפחה למצרים, יוסף שולח את יהודה לפניהם כדי להדריך אותם בדרך. כשיעקב פוגש סוף סוף את יוסף בנו אהוב לאחר 22 שנים של פרידה כואבת שבהן חשב שמת, הרגשות מציפים אותו והם “בוכים על צוואריו עוד”. יעקב אומר לו “עתה אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי” – כלומר, ראיית בנו האהוב שניצל ושגדל להיות מנהיג גדול מספקת לו את שאיפותיו ואת המטרה בחייו, וכעת הוא יכול למות בשלווה. אחר כך יוסף מביא גם את יעקב אביו לפגישה עם פרעה מלך מצרים. פרעה שואל בסקרנות רבה את הזקן יעקב כמה שנים הוא כבר חי. יעקב עונה לו בצורה קשה לכאורה ששנות חייו היו מעטות ורעות בהשוואה לאבות הקדומים. תשובה זו מקוממת את חז”ל שטוענים שיעקב ממעיט בחסדי ה’ עליו ומדגיש רק את הקשיים בחייו. אולם הרב קוק מציע פרשנות אחרת ולפיה יעקב בעצם רוצה לומר לפרעה שאל יראה אותו כזקן וחלש, משום שעם ישראל שהוא מייצג עדיין באמצע דרכו ההיסטורית לקראת ייעודו וימיו כעם צעירים בהרבה ביחס לשנות קיומו הרבות שעוד צפויות לו.

הציטוטים החזקים מהשיעור:

1 “יוסף רואה שהם חוזרים בתשובה מאהבה. איך הוא רואה את זה? הוא רואה את הערבות הגדולה, שמתעוררת אצל האחים.” ]0:37:31[

.2 “יש לנו יכולת, יש לנו כוח להפך דברים רעים לטובים.” ]0:34:56[

.3 “כשאדם מתקן את עצמו תיקון אמיתי, פנימי, לא רק עושה מעשים… אז כל העבר שלו פתאום מוקרן באור אחר.” ]0:36:29[)

.4 “יוסף רומם את המבט לבוא ולהגיד, יש קושי, יש משבר, יש חטא… אבל זה חלק ממעלה חלוקי גדול.” ]1:03:15[

.5 “אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה, להחיות עם רב.” ]0:30:30[

.6 “גם המשברים, גם הקשיים האלה בסופם הולכים לישועה גדולה.” ]1:03:55[

.7 “אל תתפוס אותי ברגע, אני עוד לא סיימתי את הייעוד שלי.” ]1:00:21[

.8 “לעם ישראל עוד יש דרך ארוכה, הרבה יותר רחבה.” ]1:02:50[

.9 “זדונות, דבר שאדם יעשה בזדון… יכול להפוך לזכות.” ]0:35:31[

.10 “הם עוברים פה עוד ניצן של תשובה. עוד ניצן של תיקון.”]0:14:21[

.11 “אני שומע שהם מתחרטים כאילו הבן אמרת זה ממש כן כן.” ]0:34:02[

.12 “מתחילים לראות דיבור על תשובה, מתחילים לראות דיבור על חרטה.” ]0:16:18[

.13 “יוסף מנסה להפוך את הקושי הנורא שבמכירה הזאת לתיקון גדול.” ]0:07:57[

.14 “כשאנחנו לא מצליחים לעורר את עצמנו, אנחנו הולכים ושוקעים, אבא בא ונותן סתירה.” ]0:45:00[

.15 “אני שומע שהם מתחרטים כאילו הבן אמרת זה ממש כן כן.” ]0:34:02[

תובנות מרכזיות מתוך השיעור:

1 “יוסף רואה שהם חוזרים בתשובה מאהבה”
.2 “יש לנו כוח להפך דברים רעים לטובים”
.3 “כל העבר שלו פתאום מוקרן באור אחר”
.4 “יש קושי, יש משבר, יש חטא… אבל זה חלק ממעלה חלוקי גדול”
.5 “אלוקים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה”
.6 “בסופם הולכים לישועה גדולה”
.7 “אני עוד לא סיימתי את הייעוד שלי”
.8 “לעם ישראל עוד יש דרך ארוכה, הרבה יותר רחבה”
.9 “זדונות… יכול להפוך לזכות”
.10 “עוד ניצן של תשובה. עוד ניצן של תיקון”
.11 “אני שומע שהם מתחרטים”

עצות מעשיות מהשיעור:

1 הסתכל על הקשיים כחלק מתהליך גדול יותר שמוביל לטובה.
.2 אל תמהר לשפוט אחרים על מעשים רעים – תן להם הזדמנות לחזור בתשובה.
.3 טפח את הכוח הפנימי שלך להפוך דברים רעים לטובים.
.4 אל תוותר בקלות כשהדרך קשה – ייעודך עדיין לפניך.
.5 הכר בטעויות שלך ותקן אותן – כל עברך יאיר באור חדש.
.6 טפח ערבות ואהבת אחים.
.7 בטח בתהליך – משברים מובילים בסופו של דבר לישועה.

מנטרות לדיבור עצמי מתוך השיעור:

1 אני מאמין ביכולתי להפוך דברים רעים לטובים.
.2 הקשיים שלי הם חלק מתהליך גדול יותר.
.3 אני עדיין באמצע הדרך להגשמת ייעודי.
.4 אני יכול לתקן את טעויותיי ולהאיר את עברי.
.5 יש לי כוח פנימי עצום שעדיין לא הגעתי אליו

שאלות שהיו יכולות להשאל מהמאזינים לאחר ההאזנה לשיעור:

1 מהם הסימנים שאדם חוזר בתשובה מאהבה?
.2 כיצד מפיקים כוח פנימי לשנות דברים רעים לטובים?
.3 מה אפשר לעשות כשקשה לראות את התמונה הגדולה?
.4 איך יודעים שעדיין לא הגענו לייעוד שלנו?
.5 מהי הדרך לתקן טעויות עמוקות ולהאיר את העבר?

משפטי עוצמה נוספים שהיו יכולים להאמר בשיעור:

1 “התהום הגדולה ביותר מפרידה בין מה שאנחנו יכולים להיות לבין מה שאנחנו באמת”
.2 “הקושי הגדול ביותר הוא לא לוותר כשדרכנו קשה”
.3 “הטעויות שלנו הן פשוט תחנות בדרך לייעודנו”
.4 “כוחנו הפנימי הוא מפתח להפיכת הרע לטוב”
.5 “גם מנהיג ענק יכול להיות שברירי ופגיע כמונו”
.6 “לפעמים אנחנו צריכים ללכת שבי אחורה כדי לזנק קדימה”
.7 “הדרך לגדלות עוברת דרך תהומות של ייאוש”

פוסט הזמנה להאזנה לשיעור:

חברים יקרים, הגיע הזמן לשיעור השבועי שלנו בפרשת השבוע. הפעם נלמד יחד את פרשת ויגש, פרשה עמוקה ומורכבת המתארת את המפגש המרגש והמטלטל בין יוסף לאחיו לאחר שנים ארוכות. בשיעור ננתח יחד את הדינמיקה המיוחדת שבין האחים, נבין איך יוסף מצליח להפוך את הרע לטובה, ונלמד מהי תשובה אמיתית על פי חז”ל. אשמח לראותכם משתתפים ושואלים שאלות. הצטרפו אליי למסע מרתק בעולם התורה והרוח. שלכם, הרב עובדיה פרנק

שאלות ותשובות שעלו בשיעור:

ש: מה המשמעות של “שרויות חיינו ורחבים דרכינו”?
ת: זה מבטא שחיי עם ישראל הם ארוכים ומתמשכים לדורות רבים, וגם הדרכים והאתגרים גדולים ורחבים.

ש: מהו הכוח המשמעותי ביותר שיש לאדם?
ת: כוח הרצון.

ש: מדוע הרב קוק אומר שצריך לקרוא את התנ”ך פעמיים – פעם מההתחלה לסוף ופעם מהסוף להתחלה?
ת: פעם אחת כדי להבין את סדר האירועים, ופעם שנייה כדי לראות איך הגענו לנקודה הזו.

ש: מדוע בכל זאת אפשר לומר שהאחים “גרמו” ליוסף להגיע לגדולה?
ת: כי המכירה שלהם אותו היא שגרמה לו לרדת מצרימה ולהגיע בסופו של דבר לעמדת הכוח.

ש: מדוע יוסף לא סיפר ליעקב שהוא חי ונמצא במצרים?
ת: כדי שיעקב לא יעניש את האחים על מכירת יוסף.

ש: למה יעקב אומר שחייו היו “מעט ורעים”?
ת: הוא רוצה לומר לפרעה שאל לו לשפוט אותו רק על פי מראהו הזקן והקשה, מכיוון שעם ישראל עוד לא הגיע לייעודו המלא.

שאלות מעוררות מחשבה עבור המאזינים מתוך השיעור:

1 מדוע קשה כל כך לסלוח לאחרים על טעויות ולראות את התמונה הרחבה?
.2 איך נדע מתי כבר הגענו למיצוי היכולות שלנו ומתי עדיין יש לנו פוטנציאל גדול יותר?
.3 האם באמת אפשר להפוך דברים רעים לטובים, ומה זה אומר על טבע המציאות?
.4 מה מניע בן אדם לחזור בתשובה אמיתית ולתקן את עצמו באופן עמוק?
.5 איך אפשר לדעת אם הקשיים שאנחנו חווים הם “סתירה מתוך אהבה” או משהו הרסני יותר?

תכנית אימון והתבוננות אישית לאור השיעור:

1 לחשוב על דרכים להפוך מחשבות שליליות לחיוביות – בוצע / לא בוצע
.2 לכתוב יומן הכרת תודה יומי על 10 דברים טובים – בוצע / לא בוצע
.3 לצאת לטיול בטבע ולהתבונן ביופיו – בוצע / לא בוצע
.4 לקרוא ספר או מאמר על תשובה וחזרה בתשובה – בוצע / לא בוצע
.5 לבקש סליחה ממישהו שפגענו בו ללא כוונה – בוצע / לא בוצע
.6 לכתוב מכתב הערכה ותודה להורים או למורה – בוצע / לא בוצע
.7 לתרום 5 דקות מזמננו לאדם זקן או חולה – בוצע / לא בוצע
.8 לדבר עם חבר קרוב על סליחה ומחילה – בוצע / לא בוצע
.9 לקבוע יעד שאפתני חדש ולפעול לקראתו – בוצע / לא בוצע
.10 להתנדב לפעילות חברתית חשובה – בוצע / לא בוצע
.11 לחשוב על דברים שאנחנו גאים בהם בעצמנו – בוצע / לא בוצע
.12 לומר לעצמנו “אני מאמין/ה בעצמי וביכולתי להגשים את חלומותיי” – בוצע / לא בוצע
.13 לתת למישהו מחמאה כנה – בוצע / לא בוצע
.14 לשמוע שיר מרגש ומעורר השראה – בוצע / לא בוצע
.15 לשבת בשקט עם עצמנו ולחוש את הנשימה – בוצע / לא בוצע
.16 לחשוב על אדם שאנחנו מעריכים ולשלוח לו הודעת תודה – בוצע / לא בוצע
.17 לקבל על עצמנו קבלה טובה אחת שתשפר את חיינו – בוצע / לא בוצע
.18 לצחוק ולשמוח מדברים קטנים בחיי היום יום – בוצע / לא בוצע
.19 לחבק הורה, ילד או בן/בת זוג – בוצע / לא בוצע
.20 לומר לעצמנו: “אני סומך על התהליך ויודע שהכל לטובה” – בוצע / לא בוצע

פוסט קרוסלה לאינסטגרם:

פוסט :1
מפגש מרגש עם יוסף האבוד השבוע למדנו את פרשת ויגש המתארת את אחד הרגעים המרגשים בתורה – המפגש בין יוסף לאחיו לאחר כעשרים שנה שבהן יוסף שהה במצרים והמשפחה חשבה שהוא מת. בתחילת הפרשה אנחנו רואים איך יהודה שם את כל כובד משקלו ומתחנן בפני המשנה למלך המצרי, שהם לא יודעים שהוא למעשה יוסף, שישחרר את בנימין ויתיר להם לחזור ליעקב האב – שכן אם לא כן, מות האב מצער על אובדן בנו יוסף בזמנו ועתה שוב על אובדן בנימין, יהיה בלתי נמנע. הדברים האלה מרגשים מאוד את יוסף שכבר שנים רבות לא שמע דבר על משפחתו. הוא מורה לכולם לצאת ופורץ בבכי סוער, ואז אומר בהתרגשות עצומה לאחיו המבוהלים – “אני יוסף, העוד אבי חי?!” תגובת האחים היא תדהמה ופחד מוחלט, הם בטוחים שעתה יבוא עליהם העונש על כך שמכרו אותו בעבר. אך יוסף מפתיע שוב כשהוא לא רק סולח להם אלא גם מודה להשגחה שהביאה אותו למצרים כדי שיוכל עתה להציל אותם מרעב. הוא שולח אותם חזרה להביא את יעקב וכל המשפחה. בהמשך אנחנו קוראים על המפגש המרגש בין יעקב, שכבר חשב שיוסף מת זה שנים, לבין בנו יוסף שמושל במצרים. יעקב אומר בהתרגשות שעתה לאחר שראה שיוסף חי הוא יכול למות בשלווה. סיפור מדהים על סליחה, אמונה והשגחה! תהנו

פוסט :2
חיים קשים אבל בעלי משמעות בסוף הפרשה אנו קוראים על המפגש בין יעקב אבינו לבין פרעה מלך מצרים. פרעה שואל בסקרנות את יעקב כמה שנים הוא כבר חי. תשובתו של יעקב היא לכאורה מפתיעה וקשה – “מעט ורעים היו ימי שני חיי”. חז”ל אכן מבקרים את יעקב על כך שהציג את חייו באור שלילי כל כך בלי להודות על חסדי ה’. אך מצד שני, ייתכן שיעקב לא התכוון שחייו קצרים ורעים בפני עצמם, אלא רק ביחס לאבותיו שחיו מאות שנים. ייתכן שרצה לומר שעם ישראל עדיין באמצע דרכו ההיסטורית אל ייעודו, ולכן חייו שלו רק ‘מעט’ ביחס לעתיד. יש בזה מסר חשוב – גם כשהחיים קשים וכואבים, אם הם חלק ממסלול בעל משמעות רוחנית עמוקה יותר, אזי הקושי הוא זמני וחולף. הגעגועים לארץ ישראל בזמן הגלות קשים מנשוא, אך הם בדרך לגאולה השלמה. כל צעד קשה מקרב אותנו אל האושר הנצחי שבת שלום!

פוסטים לרשתות חברתיות:

.1 מפגש מרגש עם יוסף לאחר עשרים שנות פרידה! למדתי היום בפרשת השבוע שאחרי שנים שיוסף חי במצרים ומשפחתו חשבה שמת, התרחש המפגש המרגש! יוסף אף מצא בליבו לסלוח לאחים שמכרו אותו ואמר שזה נועד! כמה אהבה אמיתית. תגובות? מה למדתם? .2 יעקב אומר לפרעה שחייו היו “מעט ורעים” ביחס לאבותיו. ביקורת על חוסר הודיה, או אולי רמז שעם ישראל עדיין באמצע דרכו ההיסטורית? הקושי של ההווה בדרך לייעוד גדול יותר. מה דעתכם?