שאל את הרב

האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים?

שאלה:

האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים?

תשובה:

הרב אסף טבצ`ניק

רב קהילת ראש יהודי

יש לך שאלה?

שלח/י שאלה בכל נושא ותחום וקבל/י תשובה ממגוון רבנים ודיינים שהוסמכו לכך ע”י גדולי הפוסקים

שאלות נוספות: